Newsletter

Name: *
E-mail address: *

Subscribe to our newsletter.

Consulting

Folyamatos konzultáció igény szerint

A H.Balance Audit Tanácsadó Kft. nevéhez is hűen kiemelt fontosságot tulajdonít tanácsadói feladatainak. Szerződéses partnereinknek rendelkezésére állásunk folyamatos: éves vagy év közi riportok kapcsán továbbá adó-, illetve ügyviteli tanácsadásban, szabályzatírással kapcsolatban, bér-, illetve munkaügyi kérdésekben.

A konzultáció ügyfeleink részére természetes és alapvető szolgáltatás, melyet folyamatosan vagy akár esetileg is igénybe vehetnek, ha döntéseik meghozatalához ezt hasznosnak érzik.

Amennyiben együttműködésünk során bármikor úgy véljük, hogy nálunk kezelt ügyvitelében fontos tények, vagy más jelzés értékű adatok kerülnek felszínre, proaktív partnerként mi kezdeményezzük a konzultációt.